[XMIN 2023] Đề số 31 - Đề học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị


Đề học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị có đáp án và giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

 

Câu 46. Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy là tam giác đều cạnh \[a\], các góc \[\widehat{SBA}=\widehat{SCA}=90{}^\circ \]. Biết góc giữa hai mặt phẳng \[\left( SAB \right)\] và \[\left( ABC \right)\] bằng \[60{}^\circ \]. Tính thể tích của khối chóp \[S.ABC\] theo \[a\].

A. \[\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{24}.\]

B. \[\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{6}.\]

C. \[\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{12}.\]

D. \[\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.\]

Câu 47. Xét biểu thức \[P=x+y\], với \[x,y\] là các số thực không âm, thoả mãn

\[{{\log }_{\sqrt{2}}}\dfrac{x+y}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+xy+2}={{\left( x-2 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+xy-10.\]

Hỏi giá trị lớn nhất của \[P\] gần nhất với số nào dưới đây?

A. \[7.\]

B. \[4.\]

C. \[5.\]

D. \[10.\]

Câu 48. Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy \[ABC\] là tam giác vuông cân tại \[B\], \[AC=a\sqrt{2}\], \[SA=a\] và \[SA\bot \left( ABC \right)\]. Gọi \[G\] là trọng tâm của tam giác \[SBC\], mặt phẳng chứa \[AG\] và song song với \[BC\] cắt \[SC\], \[SB\] lần lượt tại \[M,N\]. Tính thể tích của khối chóp \[S.AMN\] theo \[a\].

A. \[\dfrac{2{{a}^{3}}}{27}.\]

B. \[\dfrac{4{{a}^{3}}}{9}.\]

C. \[\dfrac{2{{a}^{3}}}{9}.\]

D. \[\dfrac{4{{a}^{3}}}{27}.\]

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \[m\] để phương trình \[m{{.16}^{x}}-2\left( 2m-5 \right){{.4}^{x}}+6m-1=0\] có 2 nghiệm trái dấu?

A. \[1.\]

B. \[4.\]

C. \[2.\]

D. \[3.\]

Câu 50. Cho hàm số \[f\left( x \right)=\dfrac{x-m}{mx+1}\] (\[m\] là tham số). Có bao nhiêu giá trị của \[m\] để

\[\underset{\left[ 0;1 \right]}{\mathop{\min }}\,f\left( x \right)+\underset{\left[ 0;1 \right]}{\mathop{\max }}\,f\left( x \right)=0?\]

A. \[1.\]

B. \[2.\]

C. \[0.\]

D. Vô số

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 30 - Đề học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả