[XMIN 2023] Đề số 34 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 Môn Toán 12 Trường THPT Hương Khê - Hà Tĩnh năm học 2022 - 2023


Đề kiểm tra cuối học kì 1 Môn Toán 12 Trường THPT Hương Khê - Hà Tĩnh năm học 2022 - 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 45: Tìm tất cả các giá trị của tham số để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-12x-2m$ trên đoạn $\left[ -2;0 \right]$bằng $2$.

A. $m=-11.$ B. $m=-3.$                      C. $m=\dfrac{5}{2}.$ D. $m=-1.$

Câu 46: Cho hình chóp $S.ABCD$có đáy là hình vuông cạnh $a$, mặt bên $SAB$là tam giác cân tại $S$và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng $\left( SBC \right)$và $\left( SCD \right)$ tạo với nhau một góc có cosin bằng $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$. Tính thể tích hình chóp $S.ABCD$.

A. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}$. B. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}$. C. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}$.     D. $\dfrac{{{a}^{3}}}{3}$.

Câu 47: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để bất phương trình ${{\log }_{2}}({{5}^{x}}-1).{{\log }_{2}}({{2.5}^{x}}-2)\ge m$ có nghiệm $x\ge 1$?

A. $6$. B. $5$.                              C. $4$.                              D. $7$.

Câu 48: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ với $\left| m \right|\le 10$ để phương trình ${{3}^{{{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}} \right)}}-2\left( m+6 \right){{3}^{{{\log }_{2}}x}}+{{m}^{2}}-1=0$ có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}}$, ${{x}_{2}}$ thỏa mãn ${{x}_{1}}{{x}_{2}}>2$?A. $10$. B. $8$.                              C. $9$.                              D. $16$.

Câu 49: Cho hàm số\[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm là \[{f}'\left( x \right)={{x}^{2}}-82x\]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \[m\in \left[ -4;164 \right]\] để hàm số \[y=f\left( {{x}^{4}}-18{{x}^{2}}+m \right)\]có đúng \[7\]cực trị?

A. \[86\]. B. \[83\].                        C. $84.$                            D. \[85\].

Câu 50: Gọi ${{m}_{0}}$là giá trị thực của tham số $m$ để đường thẳng $y=2x+m$ cắt đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+3}{x+1}$ tại hai điểm phân biệt $M,N$ sao cho $MN$ ngắn nhất. Chọn đáp án đúng ?

A. ${{m}_{0}}\in \left( -3;1 \right)$. B. ${{m}_{0}}\in \left( -4;-1 \right)$.        C. ${{m}_{0}}\in \left( 0;4 \right)$. D. ${{m}_{0}}\in \left( -1;3 \right)$.

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 33 - Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Môn Toán 12 Sở Thái Bình năm học 2022 - 2023

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả