[XMIN 2023] Đề số 39 – Đề giao lưu học sinh giỏi Toán 12 cụm trường THPT – Bắc Ninh năm học 2022 – 2023


Đề giao lưu học sinh giỏi Toán 12 cụm trường THPT – Bắc Ninh năm học 2022 – 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 44. Cho hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{{{4}^{x}}}{{{4}^{x}}+2}$ và $g\left( x \right)=a{{x}^{5}}+b{{x}^{3}}+cx,\left( a,b,c\in \mathbb{R} \right)$ với $a,b$ là các số thực dương và $g\left( -3 \right)=-\dfrac{7}{3},g\left( 9 \right)=81.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $f\left[ g\left( 1-2x \right) \right]+f\left[ 2g\left( x+4 \right)-{{m}^{2}}+1 \right]=1$ có ba nghiệm thực phân biệt?

A. $15.$

B. $12.$

C. $10.$

D. $17.$

Lời giải chi tiết:

Câu 45. Cho hàm số $f\left( t \right)={{e}^{\left| t-2 \right|}}+\ln \left( {{t}^{2}}-4t+5 \right).$ Có bao nhiêu cặp số nguyên $\left( x;y \right)$ thoả mãn $f\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}} \right)=f\left( 2x+4y \right)?$

A. $12.$

B. $11.$

C. $8.$

D. $10.$

Lời giải chi tiết:

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 38 - Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 Sở Bắc Ninh năm học 2022-2023

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả