[XMIN 2023] Đề số 45 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt vuông góc với đáy. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là A. điểm O B. trung điểm của SC C. trung điểm của AB D. trung điểm của SD.
+ Cho hàm số y = (x + 1)/(x – 1) (C). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [−10;10] để đường thẳng y = 2x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho góc AOB nhọn?
+ Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Một mặt phẳng thay đổi, vuông góc với SO và cắt SO, SA, SB, SC, SD lần lượt tại I, M, N, P, Q. Một hình trụ có một đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác MNPQ và một đáy nằm trên mặt phẳng (ABCD). Thể tích khối trụ lớn nhất bằng?

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 44 - Đề thi thử TN THPT 2023 Môn Toán Trường THPT Hà Trung - Thanh Hoá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả