[XMIN 2023] Đề số 55 - Đề thi thử Toán TN THPT 2023 liên trường THPT huyện Thuận Thành – Bắc Ninh


Đề thi thử Toán TN THPT 2023 liên trường THPT huyện Thuận Thành – Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 1 S có tâm I 2 1 1 có bán kính bằng 4 và mặt cầu 2 S có tâm J 2 1 5 có bán kính bằng 2. P là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu 1 S 2 S. Đặt M m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của khoảng cách từ điểm O đến P. Giá trị M m bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm A 1 2 0 B 0 0 2 C 1 0 1 D 2 1. Hai điểm M N lần lượt trên đoạn BC và BD sao cho 2 3 10 BC BD BM BN và 6 25 ABMN ABCD V V. Phương trình mặt phẳng AMN có dạng ax by cz 32 0. Tính S a b c?
+ Cho hai số y f x y g x có đồ thị là hai đường cong ở hình vẽ. Biết rằng đồ thị hàm số y f x có đúng một điểm cực trị là A, đồ thị hàm số y g x có đúng một điểm cực trị là B và 5 A B x x AB.

Câu 36. Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] luôn nhận giá trị dương và có đạo hàm đến cấp 2 trên \[\left( 1;+\infty \right)\] đồng thời thỏa mãn điều kiện \[{{\left[ {f}'\left( x \right) \right]}^{2}}+f\left( x \right)\left[ {f}''\left( x \right)-\dfrac{{f}'\left( x \right)}{x} \right]=x\left( 2x+1 \right)\] và \[f\left( 1 \right)={f}'\left( 1 \right)=2.\] Tính giá trị của \[f\left( 2 \right).\]

A. \[f\left( 2 \right)=\dfrac{\sqrt{82}}{2}.\]

B. \[f\left( 2 \right)=\dfrac{133}{6}.\]

C. \[f\left( 2 \right)=\dfrac{\sqrt{123}}{4}.\]

D. \[f\left( 2 \right)=\dfrac{\sqrt{798}}{6}.\]

Câu 46. Cho lăng trụ tam giác đều \[ABC.{A}'{B}'{C}'\] có độ dài cạnh đáy và cạnh bên bằng \[a.\] Gọi các điểm \[M,N,E\] lần lượt là trung điểm các cạnh \[BC,C{C}',{A}'{C}'.\] Mặt phẳng \[\left( MNE \right)\] chia khối lăng trụ đã cho thành hai phần có thể tích \[{{V}_{1}},{{V}_{2}}\] (\[{{V}_{1}}\] là thể tích khối đa diện chứa điểm \[A\]). Tỷ số \[\dfrac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}\] bằng

A. \[1.\]

B. \[4.\]

C. \[3.\]

D. \[\dfrac{3}{4}.\]

Câu 47. Trong không gian \[Oxyz,\] cho các điểm \[A\left( -1;2;0 \right),B\left( 0;0;-2 \right),C\left( 1;0;1 \right),D\left( 2;1;-1 \right).\] Hai điểm \[M,N\] lần lượt trên đoạn \[BC\] và \[BD\] sao cho \[2\dfrac{BC}{BM}+3\dfrac{BD}{BN}=10\] và \[\dfrac{{{V}_{ABMN}}}{{{V}_{ABCD}}}=\dfrac{6}{25}.\] Phương trình mặt phẳng \[\left( AMN \right)\] có dạng \[ax+by+cz+32=0.\] Tính \[S=a-b+c?\]

A. \[S=98.\]

B. \[S=26.\]

C. \[S=97.\]

D. \[S=27.\]

Câu 48. Trong không gian \[Oxyz,\] cho hai điểm \[A\left( -1;-2;1 \right),B\left( 3;2;-1 \right)\] và mặt phẳng \[\left( \alpha \right):x-2y+2z-5=0.\] Xét \[M\] là điểm thay đổi thuộc \[\left( \alpha \right),\] tìm giá trị nhỏ nhất của \[P=3M{{A}^{2}}+2M{{B}^{2}}.\]

A. \[\dfrac{802}{15}.\]

B. \[\dfrac{440}{9}.\]

C. \[\dfrac{821}{15}.\]

D. \[\dfrac{728}{15}.\]

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 54 - Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 sở Ninh Bình năm học 2022 – 2023

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả