[XMIN 2023] Đề số 59 – Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Bảo Thắng 2 – Lào Cai


Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Bảo Thắng 2 – Lào Cai có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 44. Cho hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{\left( m-1 \right)x-m}{x+2m}.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên $m$ thuộc khoảng $\left[ -2019;2020 \right]$ để hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;0 \right)?$

A. $2019.$

B. $2020.$

C. $2021.$

D. $2022.$

Câu 45. Trong   không   gian    $Oxyz,$    cho    hình    thang    $ABCD$    có    $AB$   song   song    với   $CD.$   Biết $A\left( 1;2;1 \right),\text{ }B\left( 2;0;-1 \right),\text{ }C\left( 6;1;0 \right)$ và diện tích hình thang $ABCD$ bằng $6\sqrt{2}.$ Gọi $D\left( a;b;c \right),$ khi đó biểu thức $T=a-2b+4c$ là

A. $T=3.$

B. $T=5.$

C. $T=6.$

D. $T=8.$

Câu 46. Có bao nhiêu số nguyên dương $x$ thỏa mãn ${{\log }_{2}}\left( \dfrac{x+1}{2} \right)+x={{4}^{{{\sin }^{4}}y+{{\cos }^{4}}y}}-{{\sin }^{2}}2y?$

A. $2.$

B. $1.$

C. $3.$

D. Vô số.

Câu 47. Biết $f\left( x \right)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int\limits_{0}^{9}{f\left( x \right)}dx=9.$ Khi đó giá trị tích phân $I=\int\limits_{2}^{5}{f\left( 3x-6 \right)dx}$ là

A. $I=9.$

B. $I=27.$

C. $I=6.$

D. $I=3.$

Câu 48. Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $x.{f}'\left( x \right)\ln x+f\left( x \right)=2{{x}^{2}},\text{ }\forall x\in \left( 1;+\infty \right)$ và $f\left( e \right)={{e}^{2}}.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{e}^{{{e}^{2}}}{\dfrac{x}{f\left( x \right)}}dx.$

A. $I=\dfrac{5}{3}.$

B. $I=2.$

C. $I=\dfrac{1}{2}.$

D. $I=\dfrac{3}{2}.$

Câu 49. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, tam giác $SAD$ cân tại $S$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy $ABCD.$ Biết $SD=a,$ gọi $K$ là trung điểm của $AB,$ góc giữa đường thẳng $SK$ với mặt phẳng đáy bằng ${{60}^{0}}.$ Tính thể tích $V$ của hình chóp $S.ABCD?$

A. $V=\dfrac{4{{a}^{3}}\sqrt{42}}{147}.$

B. $V=\dfrac{2{{a}^{3}}\sqrt{42}}{49}.$

C. $V=\dfrac{4{{a}^{3}}\sqrt{42}}{49}.$

D. $V=\dfrac{2{{a}^{3}}\sqrt{42}}{147}.$

Câu 50. Cho $a;\text{ }b;\text{ }c$ là các số thực khác $0$ thỏa mãn ${{6}^{a}}={{9}^{b}}={{24}^{c}}.$ Tính $T=\dfrac{a}{b}+\dfrac{a}{c}.$

A. $\dfrac{11}{12}.$

B. $\dfrac{1}{3}.$

C. $3.$

D. $2.$


Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Quý thầy cô và các em học sinh thấy thế nào về đề thi này. Để lại nhận xét dưới phần bình luận của bài viết để cùng trao đổi nhé

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 58 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Thái Nguyên

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả