[XMIN 2023] Đề số 60 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Lạng Sơn


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Lạng Sơn có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 42. Có bao nhiêu số nguyên $x$ sao cho ứng với mỗi $x$ có không quá \[127\] số nguyên $y$ thỏa mãn ${{\log }_{3}}\left( {{x}^{2}}+y \right)\ge {{\log }_{2}}\left( x+y \right)?$

A. $89.$

B. $90.$

C. $46.$

D. $45.$

Câu 43. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có cạnh đáy bằng $a$ và cạnh bên $2a.$ Gọi $M,\text{ }N$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC,\text{ }{B}'{C}',\text{ }P,\text{ }Q$ lần lượt là tâm các mặt $\left( AB{B}'{A}' \right)$ và \[\left( AC{C}'{A}' \right).\] Thể tích khối tứ diện $MNPQ$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{12}.$

B. $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.$

C. $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{24}.$

D. $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{48}.$

Câu 44. Cho mặt cầu $\left( S \right)$ có bán kính bằng $4,$ hình trụ $\left( H \right)$ có chiều cao bằng $4$ và hai đường tròn đáy nằm trên $\left( S \right).$ Gọi ${{V}_{1}}$ là thể tích của khối trụ $\left( H \right)$ và ${{V}_{2}}$ là thể tích của khối cầu $\left( S \right).$ Tỉ số $\dfrac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}$ bằng

A. $\dfrac{9}{16}.$

B. $\dfrac{3}{16}.$

C. $\dfrac{2}{3}.$

D. $\dfrac{1}{3}.$

Câu 45. Với các số nguyên dương $a,\text{ }b$ đường thẳng $x=a+\sqrt{b}$ cắt đồ thị hàm số $y={{\log }_{5}}x$ và đồ thị hàm số $y={{\log }_{5}}\left( x+4 \right)$ lần lượt tại hai điểm $A,\text{ }B$ và $AB=\dfrac{1}{2}.$ Giá trị $a+b$ bằng

A. $9.$

B. $7.$

C. $6.$

D. $8.$

Câu 46. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số thực $m$ sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left| {{x}^{3}}-3x+m \right|$ trên đoạn $\left[ 0;3 \right]$ bằng $16.$ Tổng các phần tử của $S$ bằng

A. $-12.$

B. $-2.$

C. $16.$

D. $-16.$

https://vted.vn

Câu 47. Trong không gian $Oxyz,$ cho điểm $M\left( 1;3;-1 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):x-2y+2z-1=0.$ Gọi $N$ là hình chiếu vuông góc của $M$ trên $\left( P \right).$ Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn $MN$ là

A. $x-2y+2z+2=0.$

B. $x-2y+2z-3=0.$

C. $x-2y+2z+1=0.$

D. $x-2y+2z+3=0.$

Câu 48. Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho phương trình ${{25}^{x}}-m{{.5}^{x+1}}+7{{m}^{2}}-7=0$ có hai nghiệm phân biệt. Tập $S$ có bao nhiêu phần tử?

A. $2.$

B. $1.$

C. $7.$

D. $3.$

Câu 49. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)=\left( x-8 \right)\left( {{x}^{2}}-9 \right)$ với $\forall x\in \mathbb{R}.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của $m$ để hàm số $f\left( \left| {{x}^{3}}+6x \right|+m \right)$ có ít nhất $3$ cực trị?

A. $8.$

B. $5.$

C. $6.$

D. $7.$

Câu 50. Trên mặt phẳng tọa độ, cho parabol $\left( P \right):y={{x}^{2}}$ và $d$ là đường thẳng đi qua điểm $M\left( 1;2 \right).$ Biết rằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi $d$ và $\left( P \right)$ bằng $\dfrac{4}{3}.$ Gọi $A,\text{ }B$ là giao điểm của $d$ và $\left( P \right).$ Độ dài đoạn thẳng $AB$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. $\left( 4;\dfrac{9}{2} \right).$

B. $\left( \dfrac{11}{2};6 \right).$

C. $\left( 5;\dfrac{11}{2} \right).$

D. $\left( \dfrac{9}{2};5 \right).$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Quý thầy cô và các em học sinh thấy thế nào về đề thi này. Để lại nhận xét dưới phần bình luận của bài viết để cùng trao đổi nhé

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 59 – Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Bảo Thắng 2 – Lào Cai

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả