[XMIN 2023] Đề số 61 – Đề thi thử TN THPT Môn Toán năm 2023 lần 1 Trường THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An


Đề thi thử TN THPT Môn Toán năm 2023 lần 1 Trường THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An có đáp án và giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 44. Cho khối chóp \[S.ABCD\] có đáy \[ABCD\] là hình vuông cạnh \[2a\] . Mặt bên \[SAB\] là tam giác cân tại \[S\] và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết góc giữa \[SC\] và đáy bằng \[{{45}^{0}}\] , thể tích khối chóp đã cho bằng

A. \[\dfrac{4.{{a}^{3}}}{3}\]. B. \[\dfrac{4\sqrt{5}.{{a}^{3}}}{2}\].   C. \[\dfrac{4\sqrt{5}.{{a}^{3}}}{3}\].           D. \[\dfrac{4\sqrt{5}.{{a}^{3}}}{6}\].

Câu 45. Trong không gian \[\text{Ox}yz\], cho mặt phẳng \[(P):x-y+z-3=0\], đường thẳng\[\Delta :\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-1}{3}\] và hai điểm \[M(2;4;5)\]. Đường thẳng \[d\] nằm trên mặt phẳng \[(P)\] cắt đường thẳng \[\Delta \] và khoảng cách từ điểm \[M\] đến \[d\] lớn nhất . Đường thẳng \[d\] có một véc tơ chỉ phương \[\overrightarrow{u}=(3;a;b)\] khi đó \[a+3b\] có giá trị bằng

A. \[5\]. B. \[0\].                               C. \[-5\].                              D. \[-2\].

Câu 46. Cho hàm số \[y=f(x)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\] , \[f(0)=-1\] và có bảng biến thiên như hình vẽ                        

Tổng các giá trị nguyên của tham số \[m\] để hàm số \[y=\left| f\left( \left| 2x-1 \right| \right)-\dfrac{m}{2}+2 \right|\] có \[11\] cực trị bằng

A. \[24\]. B. \[20\].                              C. \[12\].                              D. \[16\].

Câu 47. Cho hàm số $f\left( x \right)\ne 0$, liên tục trên đoạn $\left[ \dfrac{\pi }{4};\dfrac{\pi }{3} \right]$ và thỏa mãn $f(\dfrac{\pi }{4})=1$ ,${f}'(x).{{\cos }^{2}}x+{{f}^{2}}(x)=0$ với $\forall x\in \left[ \dfrac{\pi }{4};\dfrac{\pi }{3} \right]$. Giá trị $I=\int\limits_{\dfrac{\pi }{4}}^{\dfrac{\pi }{3}}{f(x)}dx$ bằng

A. \[\ln 3-\ln 2\]. B. \[\ln 2-\ln 3\].                 C. \[\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln 3)\].  D. \[\dfrac{1}{2}(\ln 3-\ln 2)\].

Câu 48. Trong không gian \[\text{Ox}yz\], đường thẳng nằm trong mặt phẳng \[(\alpha ):x+y+z-3=0\] đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng \[\Delta :\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-1}{4}\] có phương trình là

A. \[\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z+1}{1}\].

B. \[\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{1}\].         

C. \[\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{1-y}{-2}=\dfrac{z-1}{1}\].

D. \[\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-1}{1}\].

Câu 49. Cường độ động đất \[M(Richter)\] được cho bởi công thức \[M=\log A-\log {{A}_{0}}\] với \[A\] là biên độ rung chấn tối đa và \[{{A}_{0}}\] là biên độ chuẩn ( hằng số). Ngày \[06/02/2023\] tại Thổ-Nhĩ -Kỳ một trận động đất có cường độ \[7,8\] độ \[Richter\]. Ngày \[03/03/2023\] tại Lai Châu -Việt Nam xẩy ra trận động đất có cường độ \[4,4\] độ \[Richter\]. Trận động đất ở Thổ - Nhĩ - Kỳ có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Lai Châu?\[\]

A. \[{{10}^{7,8}}-{{10}^{4,4}}\]lần. B. \[{{10}^{3,4}}\] lần.      C. \[\dfrac{39}{22}\]lần.    D. \[3,4\] lần.

Câu 50. Có bao nhiêu cặp số nguyên \[(x;y)\] và \[0\le x\le 100\] thỏa mãn \[{{\log }_{3}}({{x}^{2}}-2x+3)-{{3}^{{{y}^{2}}-3}}={{y}^{2}}-{{x}^{2}}+2x-6\]?

A. 6. B. \[3\].                                C. 5.                                    D. 4.

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 60 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Lạng Sơn

Bộ Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 (Trắc nghiệm)

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hoá

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả