[XMIN 2023] Đề số 63 – Đề Kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định


Đề Kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định có đáp án và giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

 

Câu 46. Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f\left( x \right)+{f}'\left( x \right)=2x{{e}^{x}},\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( \dfrac{1}{2} \right)=0.$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2f\left( x \right)$ và $y={f}'\left( x \right)$ và trục tung bằng

A. $\dfrac{2e\sqrt{e}-5}{2}.$

B. $3-e.$

C. $3-{{e}^{2}}.$

D. $\dfrac{e\sqrt{e}-5}{2}.$

Câu 47. Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}=8$ và điểm $M\left( \dfrac{1}{2};\dfrac{\sqrt{3}}{2};0 \right).$ Đường thẳng $d$ thay đổi, đi qua điểm $M$ cắt mặt cầu $\left( S \right)$ tại hai điểm phân biệt $A,\text{ }B.$ Tính diện tích lớn nhất của tam giác $OAB.$

A. $2\sqrt{2}.$

B. $2\sqrt{7}.$

C. $4.$

D. $\sqrt{7}.$

Câu 48. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ và $D.$ Biết độ dài $AB=4a,\text{ }AD=3a,$ $CD=5a$ và tam giác $SBC$ đều và góc giữa mặt phẳng $\left( SBC \right)$ và $\left( ABCD \right)$ bằng ${{60}^{0}}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ theo $a.$

A. $\dfrac{27\sqrt{10}{{a}^{3}}}{4}.$

B. $\dfrac{27{{a}^{3}}}{4}.$

C. $\dfrac{27\sqrt{10}{{a}^{3}}}{8}.$

D. $\dfrac{27{{a}^{3}}}{8}.$

Câu 49. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai đường thẳng $\Delta :\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-2}{2},\text{ }{\Delta }':\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-2}{2}.$ Mặt phẳng $\left( P \right):2x+my+nz+p=0\text{ }\left( m;\text{ }n;\text{ }p\in \mathbb{R} \right)$ chứa đường thẳng $\Delta $ tạo với đường thẳng ${\Delta }'$ một góc lớn nhất. Khi đó tích của $m;\text{ }n;\text{ }p$ bằng

A. $60.$

B. $-30.$

C. $-20.$

D. $30.$

Câu 50. Trên tập số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}-2\left( 2m-3 \right)z+{{m}^{2}}=0,\left( m\in \mathbb{R} \right).$ Tổng các giá trị của tham số $m$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ thoả mãn $2\left( {{z}_{1}}\left| {{z}_{2}} \right|+{{z}_{2}}\left| {{z}_{1}} \right| \right)=\left| {{z}_{1}}{{z}_{2}} \right|$ là

A. $\dfrac{12}{7}.$

B. $\dfrac{185}{63}.$

C. $0.$

D. $\dfrac{11}{9}.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 62 – Đề Kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Bộ Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 (Trắc nghiệm)

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hoá

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả