[XMIN 2023] Đề số 66 – Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán Cụm Thi THPT huyện Mỹ Lộc – Vụ Bản – Nam Định


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán Cụm Thi THPT huyện Mỹ Lộc – Vụ Bản – Nam Định có đáp án và giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 39: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $\left( x-1 \right).\log \left( {{e}^{-x}}+m+2023 \right)=x-2$ có hai nghiệm thực phân biệt?

A. $2023.$ B. $2024.$ C. $11.$                        D. $10.$

Câu 44:   Xét các số thực $x,y$ thỏa mãn ${{2}^{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+1}}\le \left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+2 \right){{.4}^{x}}$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\dfrac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

A. $6.$ B. $7.$ C. \[5.\]                        D. $3.$

Câu 45:   Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên đoạn \[\left[ 1;8 \right]\] và thỏa mãn

                                    \[\int\limits_{1}^{2}{{{\left[ f\left( {{x}^{3}} \right) \right]}^{2}}}dx+2\int\limits_{1}^{2}{f\left( {{x}^{3}} \right)}dx-\dfrac{4}{3}\int\limits_{1}^{8}{f\left( x \right)}dx=-\dfrac{247}{15}\].

Giả sử \[F\left( x \right)\] là một nguyên hàm của \[f\left( x \right)\] trên đoạn \[\left[ 1;8 \right].\] Tích phân \[\int\limits_{1}^{8}{xF'\left( x \right)}dx\] bằng

A. \[\dfrac{257\ln 2}{2}.\] B. \[\dfrac{257\ln 2}{4}.\] C. \[160.\] D. \[\dfrac{639}{4}.\]

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 65 - Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 Sở Bắc Ninh

Bộ Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 (Trắc nghiệm)

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hoá

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả