[XMIN 2023] Đề số 71 - Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc


Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 45. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có chiều cao bằng $10$ và diện tích đáy bằng $12.$ Gọi $M,\text{ }N$ lần lượt là trung điểm của $CB,\text{ }CA$ và $P,\text{ }Q,\text{ }R$ lần lượt là giao hai đường chéo của mỗi hình bình hành $AB{B}'{A}';\text{ }BC{C}'{B}';\text{ }CA{A}'{C}'.$ Thể tích khối đa diện $ABMNRQP$ bằng

A. $34.$

B. $70.$

C. $68.$

D. $35.$

Câu 46. Trong không gian $Oxyz,$ cho $2$ điểm $A\left( 1;-2;3 \right);\text{ }B\left( 4;1;-1 \right).$ Điểm $M\left( a;b;c \right)$ thỏa mãn $MA.\overrightarrow{MA}=4MB.\overrightarrow{MB}.$ Giá trị của biểu thức $a+b+c$ là

A. $\dfrac{1}{5}.$

B. $6.$

C. $-2.$

D. $-\dfrac{2}{3}.$

Câu 47. Giải bất phương trình $\sqrt{2-5x-3{{x}^{2}}}+2x-4{{x}^{2}}{{.3}^{x}}>2x{{.3}^{x}}.\sqrt{2-5x-3{{x}^{2}}}$ được tập nghiệm là $\left( a;b \right].$ Tính $T=3a+b+1.$

A. $-2.$

B. $\dfrac{-5}{3}.$

C. $\dfrac{-7}{3}.$

D. $-3.$

Câu 48. Một đội xây dựng cần hoàn thiện một hệ thống cột tròn của một cửa hàng kinh doanh gồm $15$ chiếc. Trước khi hoàn thiện mỗi chiếc cột là một khối bê tông cốt thép hình lăng trụ lục giác đều có cạnh $14\text{ cm,}$ sau khi hoàn thiện (bằng cách trát thêm vữa tổng hợp vào xung quanh) một cột là một khối trụ có đường kính bằng $30\text{ cm.}$ Biết chiều cao của mỗi cột trước và sau khi hoàn thiện là $390\text{ cm.}$ Tính lượng vữa hỗn hợp cần dùng (đơn vị ${{\text{m}}^{3}},$ làm tròn đến $1$ chữ số thập phân sau dấu phẩy).

A. $1,1\text{ }{{\text{m}}^{3}}.$

B. $1,9\text{ }{{\text{m}}^{3}}.$

C. $2,0\text{ }{{\text{m}}^{3}}.$

D. $1,2\text{ }{{\text{m}}^{3}}.$

Câu 49. Cho hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{2\sqrt{x+1}+m}{\sqrt{x+1}+4}$ với $m$ là tham số thực. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của $m$ để hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn $\left[ -1;8 \right]$ nhỏ hơn $3.$ Số phần tử của tập $S$ là

A. $12.$

B. $11.$

C. $9.$

D. $10.$

Câu 50. Trang trại $X$ dự trữ thức ăn cho cá, với mức tiêu thụ không đổi như dự định thì lượng thức ăn dự trữ đủ cho $90$ ngày. Nhưng thực tế, kể từ ngày thứ hai trở đi lượng tiêu thụ thức ăn của cá tăng thêm $3$% so với ngày trước đó. Hỏi lượng thức ăn dự trữ của trang trại $X$ thực tế chỉ đủ cho cá trong bao nhiêu ngày?

A. $30$ ngày.

B. $43$ ngày.

C. $31$ ngày.

D. $44$ ngày.

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 70 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả