[XMIN 2023] Đề số 74 - Đề kiểm tra định kì Toán 12 năm 2023 trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông – TP HCM


Đề kiểm tra định kì Toán 12 năm 2023 trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông – TP HCM có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 48. Trong không gian $Oxyz,$ khối đa diện $OAMEN$ có thể tích $296$ với các đỉnh $A\left( 0;0;8\sqrt{2} \right),\text{ }M\left( 5;0;0 \right),$ $N\left( 0;7;0 \right),\text{ }E\left( a;b;0 \right),$trong đó $a.b\ne 0.$ Khi $a,\text{ }b$ thay đổi thì đường thằng $AE$ luôn tiếp xúc với mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}={{c}^{2}}.$ Mặt cầu $\left( S \right)$ có bán kính nhỏ nhất bằng

A. $\dfrac{24\sqrt{666}}{333}.$

B. $\dfrac{81\sqrt{37}}{74}.$

C. $\dfrac{27\sqrt{222}}{37}.$

D. $\dfrac{24\sqrt{74}}{\sqrt{461}}.$

Câu 49. Xét các số thực $x,\text{ }y$ sao cho $27{{y}^{2}}+{{\log }_{216}}{{\left( {{a}^{18x-{{\log }_{6}}{{a}^{3}}}} \right)}^{3}}\le 783$ đúng với mọi $a>0.$ Có tối đa bao nhiêu giá trị nguyên dương của $K={{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+5y?$

A. $64.$

B. $53.$

C. $58.$

D. $59.$

Câu 50. Cho hàm số $f\left( x \right)$ nhận giá trị không âm và có đạo hàm liên tục trên $\left[ 0;+\infty \right)$ thoả mãn $f\left( 1 \right)=4$ và \[{{e}^{1-{{x}^{2}}}}\left[ 6f\left( x \right)+{f}'\left( x \right) \right]=\left( 8{{x}^{2}}+12x+4 \right)\sqrt{f\left( x \right)},\forall x\in \left[ 0;+\infty \right).\] Hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{f\left( x \right)},\text{ }x=1,\text{ }x=3$ và trục hoành có diện tích bằng $m.{{e}^{n}}+p,$ trong đó $m,\text{ }n,\text{ }p\in \mathbb{Z}.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $2m+n+p=6.$

B. $5m-n-3p=0.$

C. $3m+n-p=15.$

D. $3m+2n-p=19.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 73 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán cụm trường THPT huyện Nam Trực – Nam Định

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả