[XMIN 2023] Đề số 76 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Bắc Giang


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Bắc Giang có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 46. Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương $y$ sao cho ứng với mỗi số $y$ đó bất phương trình $\dfrac{{{x}^{3}}-4{{x}^{2}}+x-4}{{{3}^{x}}-y}<0$ có nghiệm nguyên $x$ và số nghiệm nguyên $x$ không vượt quá $6?$

A. $176903.$

B. $176930.$

C. $176910.$

D. $176923.$

Câu 47. Số nghiệm nguyên của bất phương trình ${{\log }_{2}}x+{{\log }_{3}}x\ge 1+{{\log }_{2}}x.{{\log }_{3}}x$ là

A. $3.$

B. $2.$

C. Vô số.

D. $1.$

Câu 48. Cho hàm số $y=\left| 12{{x}^{5}}-\left( 15m+30 \right){{x}^{4}}+20{{x}^{3}}-30\left( {{m}^{2}}-4m+3 \right){{x}^{2}}+120\left( {{m}^{2}}+1 \right)x+2023+m \right|.$ Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left( 1;3 \right)?$

A. $11.$

B. $10.$

C. $2.$

D. $1.$

Câu 49. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho Parabol $\left( P \right):y={{x}^{2}}$ và hai điểm $A,\text{ }B$ thuộc $\left( P \right)$ sao cho $AB=2.$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $\left( P \right)$ và đường thẳng $AB$ đạt giá trị lớn nhất bằng

A. $\dfrac{3}{2}.$

B. $\dfrac{3}{4}.$

C. $\dfrac{2}{3}.$

D. $\dfrac{4}{3}.$

Câu 50. Trong tập các số phức, cho phương trình ${{z}^{2}}-2\left( m+1 \right)z+6m-2=0$ ( $m$ tham số thực). Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}} \right|=\left| {{z}_{2}} \right|?$

A. $0.$

B. $1.$

C. Vô số.

D. $2.$

+ Cho khối nón tròn xoay đỉnh S, đáy là đường tròn tâm O, góc ở đỉnh bằng 0 120. Mặt phẳng (Q) thay đổi, đi qua S và cắt khối nón theo thiết diện là tam giác SAB. Biết rằng giá trị lớn nhất diện tích tam giác SAB là 2 2a. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (Q) trong trường hợp diện tích tam giác SAB đạt giá trị lớn nhất là?
+ Trong tập các số phức, cho phương trình 2 z m z m 2 1 6 2 0 (m tham số thực). Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 1 2 z z thỏa mãn 1 2 z z.
+ Xếp ngẫu nhiên 3 quả cầu màu đỏ có kích thước khác nhau và 3 quả cầu màu xanh giống nhau vào một giá chứa đồ nằm ngang có 7 ô trống, mỗi quả cầu được xếp vào một ô. Tính xác suất để 3 quả cầu màu đỏ xếp cạnh nhau và 3 quả cầu màu xanh xếp cạnh nhau?

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 75 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Thừa Thiên Huế

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả