[XMIN 2023] Đề số 81 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Bình Phước


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Bình Phước có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 44. Cho các số phức $z,\text{ }w$ thỏa mãn $\left| w-3+i \right|=3\sqrt{2}$ và $\dfrac{w}{z-2}=1+i.$ Giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\left| z-1-2i \right|+\left| z-5-2i \right|$ bằng

A. $\sqrt{52}+\sqrt{55}.$

B. $3+\sqrt{134}.$

C. $\dfrac{29}{2}.$

D. $2\sqrt{53}.$

Câu 45. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( 0;0;-3 \right),\text{ }B\left( 2;0;-1 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):3x-8y+7z-1=0.$ Gọi $C\left( a;b;c \right)$ là điểm có tọa độ nguyên thuộc $\left( P \right)$ sao cho tam giác $ABC$ đều. Tổng $a+b+c$ bằng

A. $-7.$

B. $7.$

C. $-3.$

D. $3.$

Câu 46. Trên tập các số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}-mz+m+8=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình có hai nghiệm ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ phân biệt thỏa mãn $\left| {{z}_{1}}\left( z_{1}^{2}+m{{z}_{2}} \right) \right|=\left( {{m}^{2}}-m-8 \right)\left| {{z}_{2}} \right|?$

A. $11.$

B. $12.$

C. $6.$

D. $5.$

Câu 47. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $\left( ABCD \right),$ đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết rằng $SA=a,\text{ }AB=a\text{ },\text{ }AD=2a.$ Tính theo $a$ khoảng cách từ điểm $C$ đến mặt phẳng $\left( SBD \right).$

A. $\dfrac{4a}{3}.$

B. $\dfrac{2a}{3}.$

C. $\dfrac{a}{2}.$

D. $\dfrac{a}{3}.$

Câu 48. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm ${f}'\left( x \right)=x{{\left( x-1 \right)}^{2}}\left( {{x}^{2}}+mx+16 \right).$ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -10;10 \right]$ để hàm số $g\left( x \right)=f\left( x \right)+\dfrac{1}{4}{{x}^{4}}-\dfrac{2}{3}{{x}^{3}}+\dfrac{1}{2}{{x}^{2}}+2023$ đồng biến trên khoảng $\left( 5;+\infty \right)?$

A. $10.$

B. $11.$

C. $19.$

D. $18.$

Câu 49. Trong không gian $Oxyz,$ cho đường thẳng $d:\dfrac{x+2}{4}=\dfrac{y-1}{-4}=\dfrac{z+2}{3}$ và mặt phẳng $\left( P \right):2x-y+2z+1=0.$ Đường thẳng $\Delta $ đi qua $E\left( -2;1;-2 \right),$ song song với $\left( P \right)$ đồng thời tạo với $d$ góc bé nhất. Biết rằng $\Delta $ có một véctơ chỉ phương $\vec{u}=\left( m;n;1 \right).$ Tính $T={{m}^{2}}-{{n}^{2}}.$

A. $T=4.$

B. $T=3.$

C. $T=-4.$

D. $T=-5.$

Câu 50. Cho bất phương trình ${{2}^{{{x}^{2}}+x}}+2x\le {{2}^{3-x}}-{{x}^{2}}+3$ có tập nghiệm là $\left[ a;b \right].$ Giá trị của biểu thức $2a+b$ bằng

A. $1.$

B. $-5.$

C. $3.$

D. $-2.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 80 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Hòa Bình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim
nguyenphuonganh20102005 [161566] Đã mua 4 khóa học

Thầy soạn lời giải cho đề này đi ạ

 

0
Vted
Xem tất cả