[XMIN 2023] Đề số 88 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Lào Cai


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Lào Cai có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 44. Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn$f\left( x \right)+x{f}'\left( x \right)=5{{x}^{4}}+6{{x}^{2}}-4,\forall x\in \mathbb{R}.$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=f\left( x \right),y=\dfrac{1}{4}x{f}'\left( x \right)$ bằng

A. $\dfrac{272}{15}.$

B. $\dfrac{112}{15}.$

C. $\dfrac{32}{3}.$

D. $\dfrac{1088}{15}.$

Câu 45. Biết ${{x}_{1}};\text{ }{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{\log }_{7}}\left( \dfrac{4{{x}^{2}}-4x+1}{2x} \right)+4{{x}^{2}}+1=6x$ và ${{x}_{1}}+2{{x}_{2}}=\dfrac{1}{4}\left( a+\sqrt{b} \right)$ với $a;\text{ }b$ là hai số nguyên dương. Tính $a+b.$

A. $a+b=14.$

B. $a+b=11.$

C. $a+b=16.$

D. $a+b=13.$

Câu 46. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a,$ góc giữa mặt phẳng $\left( {A}'BC \right)$ và mặt đáy $\left( ABC \right)$ bằng ${{60}^{0}}.$ Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\dfrac{{{a}^{3}}}{4}.$

B. $\dfrac{\sqrt{3}}{8}{{a}^{3}}.$

C. $\dfrac{3}{4}{{a}^{3}}.$

D. $\dfrac{3\sqrt{3}}{8}{{a}^{3}}.$

Câu 47. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( -1;2;5 \right)$ và $B\left( 3;-2;1 \right).$ Xét khối nón $\left( N \right)$ có đỉnh $I$ là trung điểm của $AB,$ đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính $AB.$ Khi $\left( N \right)$ có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của $\left( N \right)$ có phương trình dạng $x+by+cz+d=0\text{ }\left( d>0 \right).$ Gọi $S$ là tập hợp các giá trị của biểu thức $b+c+d.$ Khi đó

A. $S=\left\{ -2\sqrt{3} \right\}.$

B. $S=\left\{ 2\sqrt{3} \right\}.$

C. $S=\left\{ -2\sqrt{3};2\sqrt{3} \right\}.$

D. $S=\left\{ 4+2\sqrt{3} \right\}.$

Câu 48. Trên tập số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}-2\left( 2m-1 \right)z+{{m}^{2}}=0$ (với $m$ là số thực). Khi phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ sao cho biểu thức $T={{\left| {{z}_{1}} \right|}^{2}}+{{\left| {{z}_{2}} \right|}^{2}}-10\left| {{z}_{1}}.{{z}_{2}} \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $m$ thuộc tập nào dưới đây?

A. $\left( \dfrac{3}{2};3 \right).$

B. $\left[ 1;2 \right).$

C. $\left( -1;1 \right).$

D. $\left( 2;+\infty \right).$

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị thực không âm của tham số $m$ để đồ thị của hàm số $y=\dfrac{1}{3}{{x}^{3}}-\dfrac{1}{2}\left( m+1 \right){{x}^{2}}+mx$ có hai điểm cực trị $A$ và $B$ sao cho $A,\text{ }B$ nằm khác phía và cách đều đường thẳng $d:y=-x+\dfrac{5}{12}?$

A. $0.$

B. $3.$

C. $1.$

D. $2.$

Câu 50. Cho hình nón đỉnh $S,$ đáy là hình tròn tâm $O,$ bán kính $R=5.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $S,$ cắt hình nón theo thiết diện là tam giác $SAB$ có diện tích bằng $12\sqrt{2}.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ tạo với đáy hình nón góc ${{45}^{0}};$ tam giác $OAB$ nhọn. Thể tích $V$ của khối nón tạo nên từ hình nón đã cho bằng

A. $V=25\pi .$

B. $V=75\pi .$

C. $V=100\pi .$

D. $V=\dfrac{100\pi }{3}.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 87 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Hải Phòng

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả