[XMIN 2023] Đề số 91 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 46. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( 0;2;2 \right),B\left( 2;-2;0 \right).$ Biết rằng ${{I}_{1}}\left( 1;1;-1 \right),{{I}_{2}}\left( 3;1;1 \right)$ là tâm của hai đường tròn có chung dây cung $AB.$ Mặt cầu chứa cả hai đường tròn đó có bán kính bằng

A. $2\sqrt{2}.$

B. $2\sqrt{6}.$

C. $\dfrac{\sqrt{219}}{3}.$

D. $\dfrac{\sqrt{129}}{3}.$

Câu 47. Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}+\left( a+x \right)\sqrt{{{x}^{2}}+1}+ax.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $a\in \left( -20;20 \right)$ để đồ thị hàm số $f\left( x \right)$ có đúng một điểm cực trị $A\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)$ và ${{y}_{0}}<-5?$

A. $15.$

B. $19.$

C. $16.$

D. $39.$

Câu 48. Gọi $S$ là tập hợp các số thực $m$ sao cho có đúng một số phức $z$ thoả mãn $\left| z-m \right|=4$ và $\dfrac{z}{z-6}$ là số thuần ảo. Tổng các phần tử của $S$ bằng

A. $0.$

B. $6.$

C. $14.$

D. $12.$

Câu 49. Có bao nhiêu cặp số nguyên $\left( x;y \right)$ thoả mãn

$\left( x+2y \right)\left[ {{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}} \right)-{{\log }_{2}}\left( x+2y \right)-2y+x \right]<6x+y\left( 12-5y \right)?$

A. $61.$

B. $62.$

C. $64.$

D. $65.$

Câu 50. Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn

$\left( 2x+1 \right){f}'\left( x \right)-3{{x}^{2}}=8x\left( {{x}^{2}}+1 \right)+2\left( 3-f\left( x \right) \right),\forall x\in \mathbb{R}.$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=f\left( x \right),y={f}'\left( x \right)$ bằng

A. $\dfrac{1}{4}.$

B. $\dfrac{3}{4}.$

C. $\dfrac{2}{3}.$

D. $\dfrac{1}{2}.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 90 - Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả