[XMIN 2023] Đề số 92 – Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 Sở Phú Thọ đợt 2 năm 2022 – 2023


Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 Sở Phú Thọ đợt 2 năm 2022 – 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

[XMIN 2023] Đề số 64 – Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 Sở Phú Thọ đợt 1 năm 2022 – 2023

Câu 43. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ \dfrac{1}{3};3 \right]$ và thỏa mãn $f\left( x \right)+3xf\left( \dfrac{1}{x} \right)=2\left( {{x}^{3}}-x \right),\text{ }\forall x\in \left[ \dfrac{1}{3};3 \right].$ Tích phân $I=\int\limits_{\dfrac{1}{3}}^{3}{\dfrac{f\left( x \right)}{{{x}^{2}}+x}dx}$ bằng

A. $\dfrac{2}{3}.$

B. $\dfrac{16}{9}.$

C. $\dfrac{8}{9}.$

D. $\dfrac{3}{4}.$

Câu 47. Trong không gian $Oxyz,$ cho đường thẳng $d:\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z+2}{-1}$ và mặt phẳng $\left( P \right):2x+y+z-8=0.$ Tam giác $ABC$ có $A\left( -1;2;2 \right)$ và trọng tâm $G$ nằm trên $d.$ Khi các đỉnh $B,C$ di động trên $\left( P \right)$ sao cho khoảng cách từ $A$ đến đường thẳng $BC$ đạt giá trị lớn nhất, một véctơ chỉ phương của đường thẳng $BC$ là

A. $\overrightarrow{{{u}_{1}}}\left( 1;0;-2 \right).$

B. $\overrightarrow{{{u}_{2}}}\left( -1;1;1 \right).$

C.   $\overrightarrow{{{u}_{3}}}\left( 1;-2;0 \right).$

D. $\overrightarrow{{{u}_{4}}}\left( 1;-3;1 \right).$

Câu 48. Cho số phức $z=x+yi\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)$ thoả mãn $\left| \overline{z}-3-2i \right|\le 5$ và $\left| \dfrac{z+4+3i}{z-3+2i} \right|\le 1.$ Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P={{x}^{2}}+{{y}^{2}}+8x+4y+7.$ Khi đó $M+m$ bằng

A.   $32.$

B. $36.$

C. $10.$

D. $4.$

Câu 49. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $M\left( 1;-2;2 \right)$ và $S\left( 2;-1;3 \right).$ Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $M$ và cắt các trục toạ độ $Ox,Oy,Oz$ lần lượt tại các điểm $A,B,C$ sao cho $M$ là trực tâm tam giác $ABC.$ Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

A. $\dfrac{7}{2}.$

B. $\dfrac{27}{8}.$

C. $\dfrac{81}{4}.$

D.   $\dfrac{27}{4}.$

Câu 50. Trong mặt phẳng $Oxy,$ gọi $\left( H \right)$ là tập hợp điểm $M\left( x;y \right)$ thoả mãn ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}=k\left( \left| x \right|+\left| y \right| \right)$ với $k$ là số nguyên dương, $S$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi $\left( H \right).$ Giá trị lớn nhất của $k$ để $S<250$ bằng

A. $5.$

B. $4.$

C. $7.$

D.   $6.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 91 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả