[XMIN 2023] Đề số 96 – Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán cụm liên trường THPT – Quảng Nam


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán cụm liên trường THPT – Quảng Nam có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 44. Biết $F\left( x \right)$ và $G\left( x \right)$ là hai nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)$ trên $\mathbb{R}$ và $\int\limits_{1}^{4}{f\left( x \right)dx}=F\left( 4 \right)-G\left( 1 \right)+m\text{ }\left( m>0 \right).$ Gọi $S$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=F\left( x \right),\text{ }y=G\left( x \right),\text{ }x=1$ và $x=4.$ Khi $S=12$ thì $m$ bằng

A. $6.$

B. $12.$

C. $8.$

D. $4.$

Câu 45. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và ${f}'\left( x \right)=\left( x+1 \right)\left( x-2 \right).$ Hàm số $g\left( x \right)=f\left( {{x}^{2}}-2 \right)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left( -\infty ;-1 \right).$

B. $\left( -\infty ;-2 \right).$

C. $\left( -2;1 \right).$

D. $\left( -1;2 \right).$

Câu 46. Trong không gian $Oxyz,$ cho đường thẳng $d:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-1}{2}$ và mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-3 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=4.$ Hai mặt phẳng $\left( P \right)$ và $\left( Q \right)$ chứa đường thẳng $d$ và tiếp xúc với mặt cầu $\left( S \right)$ lần lượt tại các tiếp điểm $M$ và $N.$ Độ dài đoạn thẳng $MN$ bằng

A. $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}.$

B. $3.$

C. $\dfrac{7}{3}.$

D. $\dfrac{4\sqrt{5}}{3}.$

Câu 47. Cho hàm số \[f\left( x \right)=\left( 1-{{m}^{3}} \right){{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+\left( 4-m \right)x+2.\] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc $\left[ -100;100 \right]$ sao cho $f\left( x \right)\ge 0$ với mọi giá trị $x\in \left[ 3;5 \right]?$

A. $101.$

B. $99.$

C. $100.$

D. $102.$

Câu 48. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $m$ để bất phương trình $\log \left( 60{{x}^{2}}+120x+10m-10 \right)-3\log \left( x+1 \right)>1$ có đúng $4$ nghiệm nguyên. Số phần tử của $S$ là

A. $10.$

B. $12.$

C. $9.$

D. $11.$

Câu 49. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số phức $w=2z-5+i$ sao cho số phức $z$ thỏa mãn $\left( z-3+i \right)\left( \bar{z}-3-i \right)=36.$ Xét các số phức ${{w}_{1}},\text{ }{{w}_{2}}\in S$ thỏa mãn $\left| {{w}_{1}}-{{w}_{2}} \right|=2.$ Giá trị lớn nhất của $P={{\left| {{w}_{1}}-5i \right|}^{2}}-{{\left| {{w}_{2}}-5i \right|}^{2}}$ bằng

A. $4\sqrt{37}.$

B. $5\sqrt{17}.$

C. $7\sqrt{13}.$

D. $20.$

Câu 50. Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}+\int\limits_{0}^{2}{\left( x+u \right)f\left( u \right)du}$ có đồ thị $\left( C \right).$ Khi đó hình phẳng giới hạn bởi $\left( C \right),$ trục tung, tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại điểm có hoành độ $x=5$ có diện tích $S$ bằng

A. $S=\dfrac{8405}{39}.$

B. $S=\dfrac{137}{6}.$

C. $S=\dfrac{83}{3}.$

D. $S=\dfrac{125}{3}.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 95 - Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả