[XMIN 2023] Đề số 97 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Nghệ An


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Nghệ An có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 40. Trên tập số phức, cho phương trình: ${{z}^{2}}-8z+\left| m-1 \right|=0\,\,\left( m\in \mathbb{R} \right)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -10;\,90 \right]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt ${{z}_{1}}$, ${{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}} \right|+\left| {{z}_{2}} \right|$ là một số nguyên dương.

A. $32$. B. $30$.                             C. $33$.                             D. $34$.

Câu 41. Một bồn chứa dầu tinh luyện có hình dạng như hình vẽ, gồm một hình trụ và một hình nón. Biết chiều cao của bồn là $AB=4,2\text{m}$, phần hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều và thể tích phần khối trụ bằng 6 lần thể tích phần khối nón. Thể tích của bồn chứa dầu tinh luyện đó gần bằng với giá trị nào sau đây?

A. $8,1{{\text{m}}^{3}}$. B. $7,3{{\text{m}}^{3}}$.   C. $5,8{{\text{m}}^{3}}$. D. $6,7{{\text{m}}^{3}}$.

Câu 46. Có bao nhiêu số nguyên dương $x$ sao cho tồn tại số thực dương $y$ thoả mãn $x+y{{\log }_{2}}\left( x+3y \right)\le 8$ và ${{27}^{y}}\left( 1+{{\log }_{3}}x \right)\ge 1$?

A. $8$. B. $16$.                             C. $9$.                                D. $7$.

Câu 47. Xét ba số phức \[{{z}_{1}}\,,\,\,{{z}_{2}},\ w\] thỏa mãn \[\left( {{z}_{1}}-1-i \right)\left( i.{{z}_{1}}+i.{{\overline{z}}_{1}}-2-2i \right)\] là số thực, \[\left| {{z}_{2}} \right|=\left| {{z}_{2}}-2-2i \right|\], \[\dfrac{w-7-i}{{{z}_{2}}-7-i}\] là một số thực dương và $\left| w-7-i \right|=\dfrac{12}{\left| {{z}_{2}}-7-i \right|}.$ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[P=\left| {{z}_{1}}-w \right|\] thuộc khoảng nào sau đây?

A. $\left( 2;3 \right).$

B. $\left( 3;4 \right).$

C. $\left( 4;5 \right).$

D. $\left( 5;6 \right).$

Câu 49. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A\left( -8;\,-1;\,6 \right)$, $B\left( 1;\,2;\,3 \right)$, $C\left( -4;\,14;\,\sqrt{11} \right).$ Điểm $M$ di động trên mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-4 \right)}^{2}}+{{\left( y-3 \right)}^{2}}+{{\left( z+3 \right)}^{2}}=49$ sao cho $2\sin \widehat{MAB}=\sin \widehat{MBA}.$ Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng $CM$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left( 8;9 \right).$

B. $\left( 7;8 \right).$

C. $\left( 10;11 \right).$

D. $\left( 9;10 \right).$

Câu 50. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $\left( P \right):x+2y-2z-3=0$ và đường thẳng $d:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{3}$. Đường thẳng $\Delta $ nằm trong mặt phẳng $\left( P \right)$ cắt và vuông góc với đường thẳng $d$ có phương trình là

A. $\dfrac{x-11}{8}=\dfrac{y+6}{-7}=\dfrac{z+2}{-3}$. B. $\dfrac{x-11}{8}=\dfrac{y-8}{7}=\dfrac{z+2}{-3}$.

C. $\dfrac{x-3}{8}=\dfrac{y-1}{7}=\dfrac{z-1}{3}$. D. $\dfrac{x-3}{-8}=\dfrac{y+1}{7}=\dfrac{z-1}{3}$.


Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 96 – Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán cụm liên trường THPT – Quảng Nam

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả