[XMIN 2023] Số 19 – Đề thi thử TN THPT Môn Toán lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh


Đề thi thử TN THPT Môn Toán lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Đề thi gồm 35 câu hỏi Nhận biết – Thông hiểu và 15 câu hỏi Vận dụng bám sát chương trình Học kì 1 toán 12 gồm các nội dung: Hàm số và đồ thị hàm số, Khối đa diện, Thể tích khối đa diện, Mũ và Logarit, Khối tròn xoay.

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Xem trực tiếp và tải về Đề thi thử TN THPT Môn Toán lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh

ĐÁP ÁN

1D(1)

2C(1)

3C(1)

4C(1)

5A(1)

6C(1)

7C(1)

8A(1)

9B(1)

10D(1)

11B(1)

12B(1)

13C(1)

14A(1)

15B(1)

16C(1)

17D(1)

18A(1)

19B(1)

20B(1)

21A(2)

22C(2)

23B(1)

24D(1)

25A(1)

26C(2)

27D(1)

28D(1)

29C(2)

30D(2)

31B(2)

32A(2)

33A(2)

34D(1)

35A(1)

36A(3)

37D(3)

38D(3)

39A(3)

40A(3)

41A(2)

42A(3)

43C(3)

44C(3)

45D(3)

46B(3)

47B(3)

48B(3)

49B(3)

50A(4)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 18 - Đề thi Cuối học kì 1 Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả