[XMIN 2024] – Đề khảo sát lần 4 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Đề số 64)


Đề khảo sát lần 4 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ có đáp án và lời giải chi tiết

Bộ 13 đề dự đoán Môn Toán thi TN THPT Quốc Gia 2024 do trực tiếp thầy Đặng Thành Nam biên soạn

[XMIN 2024] – Đề khảo sát lần 3 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Đề số 12)

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 39. Số giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $4^x+4^{-x}=2^{x+1}-2^{1-x}+4-\frac{m}{2}$ có nghiệm trên đoan $[0 ; 1]$ là
A. 2 .
B. 3 .
C. 4 .
D. 5 .

Câu 40. Cho hai số phức $z_1 ; \quad z_2$ thȯa mãn $\left|z_1\right|=24$ và $z_1^2+\left(z_2+1-2 i\right)^2=z_1 z_2+(1-2 i) z_1$. Biết $\left|z_1-z_2-1+2 i\right|=a$ với $a$ là một số nguyên dương. Hỏi $a$ thuôc khoảng nào?
A. $(10,19)$.
B. $(20 ; 29)$.
C. $(30 ; 39)$.
D. $(0 ; 9)$.

Câu 41. Số giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc đoan $[-15 ; 15]$ để hàm số $y=x^3-3 m x^2+6\left(m^2-2\right) x+1$ đồng biến trên khoảng $(2 ;+\infty)$ là
A. 29 .
B. 30 .
C. 28 .
D. 31 .

Câu 42. Cho hình phẳng $(\mathrm{H})$ giới hạn bời các đường $y=-\sqrt{x+2}, y=x+2, x=1$. Thể tích $V$ của vật thề tròn xoay khi quay hình phẳng $(\mathrm{H})$ quanh truc $O x$ bằng
A. $V=\frac{25 \pi}{3}$.
B. $V=\frac{9 \pi}{2}$.
C. $V=9 \pi$.
D. $V=\frac{55 \pi}{6}$.

Câu 43. Có 13 học sinh của môt truờng THPT đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong đó lớp $\mathrm{A}$ có 8 học sinh nam và 3 học sinh nữ, lớp $\mathrm{B}$ có 2 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ để trao thưỡgg, tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ đồng thời có cả học sinh lớp $\mathrm{A}$ và học sinh lớp $\mathrm{B}$.
A. $\frac{24}{143}$.
B. $\frac{27}{143}$.
C. $\frac{229}{286}$.
D. $\frac{57}{286}$.

Câu 44. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng $4 \mathrm{~cm}$, một mă̆t phẳng không vuông góc với đáy và cắt hai măt đáy theo hai dây cung song song $A B, A^{\prime} B^{\prime}$. Biết $A B=A^{\prime} B^{\prime}=6 \mathrm{~cm}$ và diện tích tứ giác $A B B^{\prime} A^{\prime}$ bằng $60 \mathrm{~cm}^2$. Chiều cao của hình trụ đã cho bằng
A. $4 \sqrt{3} \mathrm{~cm}$.
B. $5 \sqrt{3} \mathrm{~cm}$
C. $8 \sqrt{2} \mathrm{~cm}$.
D. $6 \sqrt{2} \mathrm{~cm}$.

Câu 46. Cho $f(x)$ là hàm bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Biết hàm số $f(x)$ đât cực trị tại $x_1, x_2$ thỏa mã̃ $x_2=x_1+4$ và tâm đối xứng cỉa đồ thi hàm số nằm trên truc hoành. Gọi $S_1, S_2$ là diện tích hình phằng như trong hình vẽ. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng
A. $\frac{3}{5}$.
B. $\frac{3}{4}$.
C. $\frac{4}{3}$.
D. $\frac{5}{3}$.

Câu 47. Cho $a, b$ là các số nguyên dương nhỏ hơn 2025. Biết rằng với mỗi giá trị của $b$ luôn có it nhát 1000 giá tri cúa $a$ thỏa mãn $\left(2^{a+b+2}-2^{b-a}\right) \cdot \log _{a+1} \sqrt{b}>4^b-1$. Số giá trị $b$ là
A. 1025 .
B. 1023 .
C. 1024 .
D. 1022 .

Câu 48. Xét các số phức $z_1 ; z_2$ thỏa mãn $\left|\bar{z}_1-3+4 i\right|=1 ;\left|z_2+1\right|=\left|\bar{z}_2+i\right|$ và $\frac{z_1-z_2}{2-i}$ là số thực. Gọi $M, m$ lần lươt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\left|z_1-z_2\right|$. Giá trị $T=M-m$ bằng
A. $T=2 \sqrt{5}$.
B. $T=4$.
C. $T=2 \sqrt{10}$.
D. $T=2$.

Câu 49. Trong không gian $\mathrm{Oxyz}$, cho các điểm $A(4 ; 1 ; 2), B(1 ; 4 ; 2), C(1 ; 1 ; 5)$ và đường tròn (C) là giao tuyến của mă̆t cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2 x-2 y-4 z-3=0$ và mặt phẳng $(P) \cdot x+y+z-7=0$. Biết rằng có 3 điểm $M$ thuộc $(C)$ sao cho $M A+M B+M C$ lớn nhất. Tổng các hoành độ của 3 điểm $M$ này bằng
A. $3 \sqrt{2}$.
B. 3 .
C. 0 .
D. 6 .

Câu 50. Cho đa thức bậc bốn $y=f(x)$ đat cực tri tại điểm $x=2$ và hàm số đạo hàm $y=f^{\prime}(x)$ là hàm số lé. Biết rằng $\lim _{x \rightarrow 0} \frac{f^{\prime}(x)+2029 x}{x}=2021$. Giá tri của biếu thức $S=|f(0)-f(2)|+|f(0)-f(-2)|$ bằng
A. $S=0$.
B. $S=16$.
C. $S=4$.
D. $S=8$.

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được gọi chung là XMIN2024 và được Vted phát hành trong khoá học XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Update: Đề thi này đã cập nhật đáp án và giải chi tiết trong khoá luyện đề Xplus, các em xem trực tiếp tại link

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2024 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2024] – Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Nam Định (Đề số 63)

Chữa Đề khảo sát (lần 4) Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả