[XMIN 2024] – Đề thi học kì I Toán 12 năm học 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bạc Liêu (Đề số 08)


Đề thi học kì I Toán 12 năm học 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bạc Liêu có đáp án và lời giải chi tiết

Danh sách Đề thi đã phát hành trong khoá Luyện Đề Môn Toán Xplus 2024

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 46. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số $m$ để hàm số $y=\left| {{x}^{5}}+2{{x}^{4}}-m{{x}^{2}}+3x-20 \right|$ nghịch biến trên khoảng $\left( -\infty ;-2 \right)?$

A. $9.$

B. $7.$

C. $4.$

D. $6.$

Câu 47. Cho hàm số bậc ba $y=f\left( 3-5x \right)$ có đồ thị như hình vẽ:

Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $m$ để đồ thị hàm số $g\left( x \right)=f\left( {{x}^{3}}+m \right)$ có $2$ điểm cực trị nằm về hai phía của đường thẳng $x=2.$ Tổng các phần tử của tập hợp $S$ bằng

A. $120.$

B. $-105.$

C. $-120.$

D. $105.$

Câu 48. Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}+3x.$ Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $f\left( 3-x \right)+f\left( -{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+x+m-6 \right)=0$ có ba nghiệm thực phân biệt. Tính tổng các phần tử của $S.$

A. $5.$

B. $3.$

C. $4.$

D. $2.$

Câu 49. Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y={{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-2x+m \right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}.$

A. $m<-1.$

B. $m>1.$

C. $m\ge 1.$

D. $m\le 1.$

Câu 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $\left[ -20;20 \right]$ của tham số $m$ để hàm số $y={{\left| x \right|}^{3}}-\left( 2m+1 \right){{x}^{2}}+3m\left| x \right|-5$ có đúng ba điểm cực trị?

A. $22.$

B. $21.$

C. $19.$

D. $20.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được gọi chung là XMIN2024 và được Vted phát hành trong khoá học XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Update: Đề thi này đã cập nhật đáp án và giải chi tiết trong khoá luyện đề Xplus, các em xem trực tiếp tại link

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2024 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử môn Toán 2024 có đáp án và lời giải chi tiết

Combo X Luyện thi 2024 Môn Toán (THPT, ĐG năng lực, ĐG tư duy) (2K6)

Link đăng ký: https://bit.ly/3Xd5EA5

PRO X: Luyện thi THPT 2024 Môn Toán (Luyện mọi dạng bài từ cơ bản đến 9 điểm)

XMAX: Luyện mọi dạng bài vận dụng cao Môn Toán 2024 (Mức 9+)

LIVE X: Tổng ôn kiến thức và chữa đề dự đoán 2024 Môn Toán (100 ngày)

XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Các khoá học được sử dụng kể từ ngày đăng kí đến khi kì thi THPT 2024 kết thúc.

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2024] - Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Dương (Đề số 07)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả