[XMIN 2024] – Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình (Đề số 10)


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình có đáp án và lời giải chi tiết

Danh sách Đề thi đã phát hành trong khoá Luyện Đề Môn Toán Xplus 2024

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 44.   Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo thể tích không đổi bằng $V=5\,{{m}^{3}}$, thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $10\,0.000$ đồng $1\,{{m}^{2}}$, giá tôn làm mặt xung quanh của thùng là $8\,0.000$ đồng $1\,{{m}^{2}}.$ Hỏi người bán gạo đó đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu sao cho chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?

A.\[1\,m.\]                    B.\[1,5\,m.\]              C.\[3\,m.\]                  D.\[2\,m.\]

Câu 45.   Số giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\dfrac{x+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;\,-6 \right)$ là

A.$2.$                            B.$4.$                          C.$20.$                        D.$21.$

Câu 46.   Có bao nhiêu số nguyên $y$ để với mỗi $y$ có đúng 2 số thực $x$ thỏa mãn bất phương trình$\dfrac{2{{e}^{x}}}{\sqrt{8{{e}^{x}}-y}}+\ln \left( 8{{e}^{x}}-y \right)\le 2x+2$?

A. $2.$ B. $15.$                       C. $16.$                       D. $3.$

Câu 47.   Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy \[ABC\] là tam giác đều cạnh \[a\], cạnh \[SA\]vuông góc với mặt phẳng đáy và \[SA=2a\], gọi \[M\]là trung điểm của \[SC\]. Tính cosin của góc \[\alpha \] là góc giữa đường thẳng \[BM\] và .

A.\[\cos \alpha =\dfrac{\sqrt{7}}{14}\].              B. \[\cos \alpha =\dfrac{2\sqrt{7}}{7}\].        C. \[\cos \alpha =\dfrac{\sqrt{5}}{7}\].                                        D.\[\cos \alpha =\dfrac{\sqrt{21}}{7}\].          

Câu 48.   Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục, nhận giá trị dương trên $(0;+\infty )$, $f\left( 1 \right)=\sqrt{e}$ và thỏa mãn ${{f}^{3}}\left( x \right){{e}^{-x}}+\left( {{x}^{3}}+{{x}^{2}} \right)f\left( x \right)-2{{x}^{3}}{f}'\left( x \right)=0$, $\forall x\in (0;+\infty ).$ Tính $\int\limits_{1}^{2}{f\left( x \right)}\,dx.$

A. $e+\sqrt{e}.$ B.$2\sqrt{e}.$ C. $2e.$                       D.$e-\sqrt{e}.$

Câu 49.   Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz,\] cho mặt phẳng $(P)x-2y+2z-3=0$ và mặt cầu $(S){{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+2x-4y-2z+5=0.$ Giả sử $M\in (P)$ và $N\in (S)$ sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với vectơ $\vec{u}=(1;0;1)$ và khoảng cách giữa \[M\] và \[N\] lớn nhất. Tính \[MN.\]

            A.$MN=3\sqrt{2}.$     B.$MN=3.$                  C.$MN=1+2\sqrt{2}.$          D.$MN=14.$

Câu 50.   Cho hàm số $f\left( x \right)={{2024}^{x}}-\dfrac{1}{{{2024}^{x}}}-\ln \left( x+\sqrt{{{x}^{2}}+1} \right)+x.$ Biết rằng $m=a+b\sqrt{2}$ (với \[a\in Z,b\in Z\]) là số thực sao cho phương trình $f\left( \left| {{x}^{3}}-3x \right| \right)+f\left( m \right)=0$ có 6 nghiệm thực phân biệt thoả mãn tổng các nghiệm âm bằng $2-4\sqrt{2}.$ Tính $a-b.$

A. $-38.$ $-6.$                         C. $38.$                        D. $6.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được gọi chung là XMIN2024 và được Vted phát hành trong khoá học XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Update: Đề thi này đã cập nhật đáp án và giải chi tiết trong khoá luyện đề Xplus, các em xem trực tiếp tại link

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2024 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử môn Toán 2024 có đáp án và lời giải chi tiết

Combo X Luyện thi 2024 Môn Toán (THPT, ĐG năng lực, ĐG tư duy) (2K6)

Link đăng ký: https://bit.ly/3Xd5EA5

PRO X: Luyện thi THPT 2024 Môn Toán (Luyện mọi dạng bài từ cơ bản đến 9 điểm)

XMAX: Luyện mọi dạng bài vận dụng cao Môn Toán 2024 (Mức 9+)

LIVE X: Tổng ôn kiến thức và chữa đề dự đoán 2024 Môn Toán (100 ngày)

XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Các khoá học được sử dụng kể từ ngày đăng kí đến khi kì thi THPT 2024 kết thúc.

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: Đề thi tham khảo môn Toán tốt nghiệp THPT 2024

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả