[XMIN 2024] – Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2024 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Giang (Đề số 11)


Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2024 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Giang có đáp án và lời giải chi tiết

Danh sách Đề thi đã phát hành trong khoá Luyện Đề Môn Toán Xplus 2024

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 39: Trong không gian \[Oxyz,\]cho các điểm $P\left( 7;9;0 \right)$, $Q\left( 0;8;0 \right)$, $R\left( -5;-7;0 \right)$. Điểm $M$ di chuyển trong không gian thoả mãn $\overrightarrow{MP}.\overrightarrow{MR}+75=0.$ Giá trị nhỏ nhất của $MP+2MQ$ bằng

A. $5\sqrt{3}.$ B. 5.                                  C. $5\sqrt{5}.$              D. $5\sqrt{2}.$

Câu 40: Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên khoảng $\left( -\infty ;\,+\infty \right)$. Biết $F\left( x \right)$, $G\left( x \right)$ lần lượt là các nguyên hàm của các hàm số $f\left( x \right)$ và $f\left( x \right)+1$ thỏa mãn $G\left( 3 \right)-F\left( 3 \right)=4$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{\dfrac{\pi }{2}}{\left[ G\left( x \right)-F\left( x \right) \right]\sin x\text{d}x}$.

A. \[3\]. B. \[0\].                           C. \[1\].                            D. \[2\].

Câu 41: Trong không gian Oxyz, cho điểm \[K\left( 1;-3;0 \right)\] và mặt cầu $(S):{{(x-2)}^{2}}+{{(y+6)}^{2}}+{{z}^{2}}=50$ có tâm là I. Xét các điểm M thuộc $\left( S \right)$ sao cho góc $\widehat{KMI}$ lớn nhất. Khi đó $M$ luôn thuộc mặt phẳng có phương trình dạng $x+ay+bz+c=0$ với $a$, $b$, $c$ là các số nguyên. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. $1$. B. $-10$.                          C. $-3$.                            D. $-13$.

Câu 42: Cho các số phức $z$, $w$ thỏa mãn $z\bar{w}+\bar{z}w=4$, $\left| z+w \right|=3$. Gọi $M$, $m$ tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P=\left| 3z-w \right|+\left| z-3w \right|$. Giá trị của ${{M}^{2}}+2m$ bằng

A. \[64.\] B. $52-2\sqrt{26}.$     C. $40.$                           D. $28.$

 

Câu 43: Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)={{x}^{4}}+3{{x}^{3}}+\left( m+2 \right){{x}^{2}}+mx$, $\forall x\in \mathbb{R}$ ($m$ là tham số) . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng $\left( -2023;2024 \right)$ của $m$ để hàm số $y=f\left( x \right)$ có bốn điểm cực trị?

A. $2022$. B. $2024$.                      C. $2025$.                       D. $2023$.

Câu 44: Cho hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{{{x}^{5}}}{5}-{{x}^{2}}+(m-1)x-4030$ với $m$ là tham số. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của $m$ để hàm số $y=\left| f(x-1)+2023 \right|$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;2)$. Tính tổng lập phương tất cả các phần tử của tập $S$.

A. ${{2017036}^{2}}-9$. B. ${{2017036}^{2}}-8$. C. ${{2015028}^{2}}-9$.    D. ${{2017036}^{2}}+9$.

Câu 45: Cho hàm số $f\left( x \right)$ nhận giá trị không âm, có đạo hàm liên tục trên khoảng $\left( -\infty ;\,+\infty \right)$ và thỏa mãn điều kiện $f\left( x \right)=2\int\limits_{0}^{x}{t\left[ f\left( t \right)+1 \right]\text{d}t}$, $x\in \mathbb{R}$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=xf\left( x \right)$, $y={f}'\left( x \right)$, $x=1$ bằng

A. \[\dfrac{\text{e}}{2}\]. B. \[\dfrac{\text{e}-1}{2}\].       C. \[\text{e}\].          D. \[\dfrac{\text{e}+1}{2}\].

Câu 46: Cho một hình nón có chiều cao bằng $5$ và diện tích xung quanh bằng $5\sqrt{6}\pi .$ Biết đỉnh và đường tròn đáy của hình nón đã cho cùng nằm trên mặt cầu $\left( S \right)$. Diện tích của mặt cầu $\left( S \right)$ bằng

A. $72\pi .$ B. $36\pi .$                    C. $108\pi .$                  D. $48\pi .$

Câu 47: Cho $x$, $y$ là các số thực dương thỏa mãn ${{\log }_{3}}\left( \dfrac{x+5y}{x+y} \right)=2x-2y+1$. Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[P=x-3{{\log }_{3}}y\] đạt được khi $x=a$, $y=b$. Giá trị của biểu thức $\dfrac{3}{a}+\dfrac{6}{b}$ bằng

A. $\ln 3$. B. $3\ln 3$.                    C. $\dfrac{27}{\ln 3}$.    D. $\dfrac{3}{\ln 3}$.

Câu 48: Cho số phức \[z\] thay đổi thỏa mãn \[\left| z-1 \right|=4.\] Biết rằng tập hợp điểm biểu diễn các số phức \[w=\left( 1+\sqrt{3}\,i \right)z+2\] là đường tròn có bán kính bằng \[R.\] Tính \[R\].

A. \[R=4.\] B. \[R=2\sqrt{2}.\]       C. \[R=8.\]                      D. \[R=16.\]

Câu 49: Trong không gian \[Oxyz\], cho mặt cầu \[\left( S \right):{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=6\] tiếp xúc với hai mặt phẳng $\left( P \right):x+y+2z+5=0$, $\left( Q \right):2x-y+z-5=0$ lần lượt tại \[A\] và \[B\]. Độ dài đoạn thẳng \[AB\] là

A. $2\sqrt{3}$. B. $3\sqrt{2}$.              C. $\sqrt{3}$.                 D. $2\sqrt{6}$.

Câu 50: Trên tập số phức, cho phương trình: ${{z}^{2}}-10z+\left| m-1 \right|=0$ $\left( m\in \mathbb{R} \right)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -10;101 \right]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt ${{z}_{1}}$ và${{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}} \right|+\left| {{z}_{2}} \right|$ là một số nguyên dương ?

A. $40.$ B. $36.$                           C. \[41.\]                         D. \[42.\]

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được gọi chung là XMIN2024 và được Vted phát hành trong khoá học XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Update: Đề thi này đã cập nhật đáp án và giải chi tiết trong khoá luyện đề Xplus, các em xem trực tiếp tại link

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2024 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử môn Toán 2024 có đáp án và lời giải chi tiết

Combo X Luyện thi 2024 Môn Toán (THPT, ĐG năng lực, ĐG tư duy) (2K6)

Link đăng ký: https://bit.ly/3Xd5EA5

PRO X: Luyện thi THPT 2024 Môn Toán (Luyện mọi dạng bài từ cơ bản đến 9 điểm)

XMAX: Luyện mọi dạng bài vận dụng cao Môn Toán 2024 (Mức 9+)

LIVE X: Tổng ôn kiến thức và chữa đề dự đoán 2024 Môn Toán (100 ngày)

XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Các khoá học được sử dụng kể từ ngày đăng kí đến khi kì thi THPT 2024 kết thúc.

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2024] – Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình (Đề số 10)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả