[XMIN 2024] - Đề thi khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Đề số 05)


Đề thi khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ có đáp án và lời giải chi tiết

Danh sách Đề thi đã phát hành trong khoá Luyện Đề Môn Toán Xplus 2024

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 37: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $a$. Mặt phẳng $\left( P \right)$ chứa cạnh $BC$ cắt cạnh $AD$ tại $E$. Biết góc giữa hai mặt phẳng $\left( P \right)$ và $\left( BCD \right)$ có số đo là $\beta $ thỏa mãn $\tan \beta =\dfrac{5\sqrt{2}}{7}.$ Gọi thể tích của hai tứ diện $ABCE$ và tứ diện $BCDE$ lần lượt là ${{V}_{1}}$ và ${{V}_{2}}$. Tỉ số $\dfrac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\dfrac{m}{n};$$m,\ n$ là các số nguyên dương và phân số $\dfrac{m}{n}$ tối giản. Giá trị của $m+n$ bằng

A. $13.$ B. $11.$                           C. $9.$                             D. $8.$

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, tam giác $SAB$ là tam giác đều cạnh $a$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng $\left( SCD \right)$ tạo với mặt phẳng đáy góc $30{}^\circ $. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

A. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{4}.$ B. $\dfrac{5{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}.$    C. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}.$         D. $\dfrac{3{{a}^{3}}\sqrt{3}}{4}.$

Câu 39: Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \[y=\dfrac{{{x}^{2}}-1}{{{x}^{2}}-2\left| x \right|}\] là

A. $1.$ B. $4.$                             C. $2.$                             D. $3.$

Câu 40: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có $SA=4,\ AB=2.$ Khoảng cách giữa hai đường thẳng $AC$ và $SD$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{14}}{2}.$ B. $\dfrac{\sqrt{7}}{4}.$           C. $\dfrac{\sqrt{7}}{2}.$  D. $\dfrac{\sqrt{14}}{4}.$

Câu 41: Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-4{{x}^{3}}+\left( m-2 \right){{x}^{2}}+8x+4$ cắt trục hoành tại đúng hai điểm có hoành độ lớn hơn $1$?

A. $5$. B. $7$.                             C. $8$.                              D. $3$.

Câu 42: Cho \[a={{\log }_{2}}\,3\], \[b={{\log }_{5}}3\]. Nếu biểu diễn \[{{\log }_{6}}45=\dfrac{a\left( x+by \right)}{b\left( a+z \right)}\] thì giá trị của biểu thức \[S=29x+11y+23z\] là

A. $45.$ B. $47.$                           C. $74.$                           D. $63.$

Câu 43: Cho khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác vuông tại $A$ ,$AB=a,AC=\sqrt{3}a$. Hình chiếu vuông góc của $A$ trên mặt phẳng $\left( {A}'{B}'{C}' \right)$ là trung điểm $H$ của ${B}'{C}'$. Khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $\left( BC{C}'{B}' \right)$ là $\dfrac{\sqrt{3}a}{4}$. Thế tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\dfrac{3{{a}^{3}}}{8}$. B. $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{4}$.       C. $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{2}$.          D. $\dfrac{3{{a}^{3}}}{4}$.

Câu 44: Số giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\left| {{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+12x+2m \right|$ đồng biến trên khoảng $\left( 1;\ +\infty \right)$ là

A. $19.$ B. $18.$                           C. $20.$                           D. $17.$

Câu 45: Cho hàm số $y=\dfrac{2\sqrt{x+1}+m}{\sqrt{x+1}+1}$ với $m$ là tham số thực. Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên dương của $m$ để hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn $\left[ -1;8 \right]$ nhỏ hơn $3.$ Số phần tử của tập $S$ là

A. $3.$ B. $0.$                             C. $1.$                             D. $2.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được gọi chung là XMIN2024 và được Vted phát hành trong khoá học XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Update: Đề thi này đã cập nhật đáp án và giải chi tiết trong khoá luyện đề Xplus, các em xem trực tiếp tại link

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2024 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử môn Toán 2024 có đáp án và lời giải chi tiết

Combo X Luyện thi 2024 Môn Toán (THPT, ĐG năng lực, ĐG tư duy) (2K6)

Link đăng ký: https://bit.ly/3Xd5EA5

PRO X: Luyện thi THPT 2024 Môn Toán (Luyện mọi dạng bài từ cơ bản đến 9 điểm)

XMAX: Luyện mọi dạng bài vận dụng cao Môn Toán 2024 (Mức 9+)

LIVE X: Tổng ôn kiến thức và chữa đề dự đoán 2024 Môn Toán (100 ngày)

XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Các khoá học được sử dụng kể từ ngày đăng kí đến khi kì thi THPT 2024 kết thúc.

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2024] – Đề KSCL 8 tuần học kì 1 Toán 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm 2023 – 2024 (Đề số 04)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả