Vted.vn - Bài toán thực tế thể tích của Hình học không gian lớp 12 - Thầy Đặng Thành Nam


Vted.vn - Bài toán thực tế thể tích của Hình học không gian lớp 12 - Thầy Đặng Thành Nam

Câu 15. Người ta muốn xây một bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao của khối hộp đó là 5m, 1m, 2m (hình vẽ bên). Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây bồn đó và thể tích thực của bồn chứa là bao nhiêu ? (giả sử lượng xi măng và cát là không đáng kể).

A. 1180 viên; 8820 lít.

C. 1182 viên; 8800 lít.

B. 1180 viên; 8800 lít.

D. 1182 viên; 8820 lít.

Giải. Thể tích bồn chứa (gồm cả phần xây gạch) là ${{V}_{1}}=5\times 1\times 2=10{{m}^{3}}.$

Thể tích bồn chứa (phần xây gạch) là ${{V}_{2}}=1\times 0,1\times 2+(5-0,1)\times 0,1\times 2=1,18{{m}^{3}}.$

Thể tích thực của bồn chứa là $V={{V}_{1}}-{{V}_{2}}=10-1,18=8,820{{m}^{3}}=8820(lit).$

Thể tích mỗi viên gạch là $0,2\times 0,1\times 0,05=0,001{{m}^{3}}\Rightarrow n=\frac{{{V}_{2}}}{0,001}=\frac{1,18}{0,001}=1180$ viên. Chọn đáp án A.

Các em tham khảo thêm bài giảng và bài tập về bài toán thực tế của hình không gian lớp 12 tại hai khoá học: Tư duy trắc nghiệm toán hoặc chinh phục nhóm câu hỏi vận dụng thực tế tại link: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-thuc-te-trong-de-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-kh668864686.html

và http://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả