Một số bài toán tính tổng của cấp số nhân dựa trên xây dựng cấp số nhân từ hình vẽ cho trước


Một số bài toán tính tổng của cấp số nhân dựa trên xây dựng cấp số nhân từ hình vẽ cho trước. Trích đề thi và bài giảng Ôn tập cấp số cộng và cấp số nhân tại khoá PRO XMAX. Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Câu 1.Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $a$ và có diện tích ${{S}_{1}}.$ Nối bốn trung điểm ${{A}_{1}},{{B}_{1}},{{C}_{1}},{{D}_{1}}$ ta được hình vuông thứ hai có diện tích ${{S}_{2}}.$ Tiếp tục như thế, ta được hình vuông ${{A}_{2}}{{B}_{2}}{{C}_{2}}{{D}_{2}}$ có diện tích ${{S}_{3}},...$ và cứ tiếp tục như thế ta được hình vuông lần lượt có diện tích là ${{S}_{4}},{{S}_{5}},...,{{S}_{100}}.$ Tổng ${{S}_{1}}+{{S}_{2}}+...+{{S}_{100}}$ bằng

A. $\frac{{{a}^{2}}({{2}^{100}}-1)}{{{2}^{100}}}.$

B. $\frac{{{a}^{2}}({{2}^{100}}-1)}{{{2}^{99}}}.$

C. $\frac{{{a}^{2}}}{{{2}^{100}}}.$

D. $\frac{{{a}^{2}}({{2}^{99}}-1)}{{{2}^{98}}}.$

 

Lời giải chi tiết: 

Có ${{S}_{n}}=\frac{1}{2}{{S}_{n-1}},{{S}_{1}}={{a}^{2}}\Rightarrow ({{S}_{n}})$ là cấp số nhân có công bội bằng $\frac{1}{2}.$

Do đó ${{S}_{1}}+{{S}_{2}}+...+{{S}_{100}}={{S}_{1}}.\frac{{{q}^{100}}-1}{q-1}={{a}^{2}}.\frac{{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{100}}-1}{\frac{1}{2}-1}=\frac{{{a}^{2}}({{2}^{100}}-1)}{{{2}^{99}}}.$ Chọn đáp án B.

Một số bài toán tính tổng của cấp số nhân dựa trên xây dựng cấp số nhân từ hình vẽ cho trước. Trích đề thi và bài giảng Ôn tập cấp số cộng và cấp số nhân tại khoá PRO XMAX. Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Câu 2.Một hình vuông ${{C}_{1}}$ cạnh bằng $a.$ Chia mỗi cạnh hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để được hình vuông ${{C}_{2}}$ (như hình vẽ bên). Tiếp tục như thế ta được dãy các hình vuông ${{C}_{1}},{{C}_{2}},{{C}_{3}},...$ Gọi ${{S}_{i}}$ là diện tích của các hình vuông ${{C}_{i}}(i=1,2,...).$ Tìm $a$ biết ${{S}_{1}}+{{S}_{2}}+...+{{S}_{n}}+...=\frac{32}{3}.$  

A. $2.$

B. $\frac{5}{2}.$

C. $\sqrt{2}.$

D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}.$

Lời giải chi tiết: 

Cạnh hình vuông ${{C}_{n-1}}$ là ${{a}_{n-1}}$ theo pitago có $a_{n}^{2}={{\left( \frac{{{a}_{n-1}}}{4} \right)}^{2}}+{{\left( \frac{3{{a}_{n-1}}}{4} \right)}^{2}}=\frac{10}{16}a_{n-1}^{2}\Rightarrow {{S}_{n}}=\frac{10}{16}{{S}_{n-1}}.$

Đây là một cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu ${{S}_{1}}={{a}^{2}}$ và công bội $q=\frac{10}{16}.$

Do đó ${{S}_{1}}+{{S}_{2}}+...+{{S}_{n}}+...=\frac{{{S}_{1}}}{1-q}=\frac{{{a}^{2}}}{1-\frac{10}{16}}=\frac{32}{3}\Leftrightarrow a=2.$ Chọn đáp án A.  

Một số bài toán tính tổng của cấp số nhân dựa trên xây dựng cấp số nhân từ hình vẽ cho trước. Trích đề thi và bài giảng Ôn tập cấp số cộng và cấp số nhân tại khoá PRO XMAX. Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Đề và đáp án chi tiết Vted.vn sẽ cập nhật ở bài viết này. Bạn đọc có thể xem thêm các đề thi khác kèm lời giải chi tiết một số câu trong các đề trường THPT Chuyên

>>Đề thi và lời giải chi tiết Đề tham khảo THPT Quốc Gia 2018 môn Toán Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 1

>>Đề thi và lời giải chi tiết Khảo sát THPT Quốc Gia 2018 môn Toán sở giáo dục tỉnh Quảng Nam

>>Đề thi và lời giải chi tiết Khảo sát THPT Quốc Gia 2018 môn Toán sở giáo dục tỉnh Nam Định 

>>Đề thi và lời giải chi tiết Khảo sát THPT Quốc Gia 2018 môn Toán sở giáo dục Thành phố Hà Nội 

>>Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 Toán lần 4 Trường THPT Chuyên Thái Bình có đáp án chi tiết một số câu khó

>>Đề thi lời giải một số câu hỏi nhóm vận dụng và vận dụng cao Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên HN lần 2 năm 2017 - 2018

>>Đề thi KSCL môn Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 2 mã đề 202

>>Khoá Luyện đề PRO XPLUS Toán 2018 chuẩn cấu trúc Bộ công bố tại Vted.vn

>>Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán Trường THPT Đặng Thúc Hứa Nghệ An lần 1

>>Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An lần 2

>>Đề và lời giải chi tiết Đề Tham khảo THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán Lần 1 của Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh

>>Đề và lời giải chi tiết đề Tham khảo THPT Quốc Gia 2018 môn Toán lần 2 của Trường THPT Kim Liên Hà Nội

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả